8192
8192: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated
script: /www/webvol16/dz/7ntc6iuho75imle/surprice.rs/public_html/lib/core/dbs.class.php line: 729

Uslovi najma

SURPRICE SERBIA CAR RENTAL AGREEMENT

1. Ugovor o najmu mora biti potpisan od strane klijenta koji je rezervisao vozilo, ne od strane ovlašćenog lica. Korisnik je obavezi da pruži sve neophodne informacije I originalna dokumenta na uvid, kao što su vozačka dozvola, vaučer, validna kreditna kartica, pasoš. Svaki vozač mora posedovati vozačku dozvolu koja važi najmanje narednih 12 meseci I mora imati od 21 do 75 godina starosti. Korisnik je u obavezi da plati celokupan iznos najma I depozit kreditnom karticom koja glasi na njegovo ime.
 

2. VOZILO

2.1 Stanje vozila I svaku vidljivu štetu na automobilu koja nije obeležena od strane agenata SURPRICE SRBIJA korisnik može utvrditi pre preuzimanja automobila. Naknadne primjedbe koje nisu prijavljne u vreme preuzimanja automobila nećemo prihvatati. 2.2 Upotreba automobila Korisnik može sa vozilom putovati van teritorije Srbije i o tome nas mora obavestiti pre početka najma. Taksa za prelazak granice iznosi 36 evra za ceo najam. U slučaju da se klijent odveze van granica Srbije bez naše dozvole biće mu dodatno naplaćeno još 40 evra. Klijenti koji putuju van države Srbije preuzimaju odgovornost da sami reše potencijalne poteškoće u toku putovanja ili uz našu pomoć koristeći usluge koje su ispod navedene:

a. Zamena automobila uz doplatu 0.6 evra/Km
b. Popravka automobile uz doplatu 0.6 evra/Km za troškove puta u oba pravca plus troškovi popravke automobila.
c. Usluge šlep službe po cijeni 1.4 evra/Km

U slučaju udesa ili drugih neprilika koje se mogu desiti u toku putovanja van Srbije. U suprotnom, korisnik je dužan, na svoju odgovornost, dopremiti automobil na teritoriju Srbije kako bi ostvario pravo na potpunu podršku od strane kompanije Surprice car rentals. Surprice Srbija odgovara za 24-oro časovnu pomoć na putu samo na teritoriji Srbije. U slučaju nezgode na I van teritorije Srbije klijent mora agenciji za iznajmljivanje dostaviti POLICIJSKI zapisnik. U slučaju da klijent želi putovati van teritorije Srbije, a nije naglasio prilikom rezervacije, mora se osigurati od štete tako što će uzeti SUPER OSIGURANJE OD ŠTETE, uz obavezan depozit.

 

3.Trajanje najma


3.1 Definicija I obračun
Korisnik vraća vozilo onog dana koji je naznačen na prednjoj strani ugovora. Ukoliko korisnik želi da produži ugovor o najmu dužan je da obavesti SURPRICE SRBIJA najmanje 48 sati ranije. SURPRICE SRBIJA omogućava dodatnih 60 minuta za povratak vozila nakon isteka najma. Nakon tih 60 minuta klijent će biti u obavezi da plati ceo iznos najma za još jedan dan. Zakupnina neće biti vraćena u slučaju vraćanja vozila pre ugovorenog vremena.
3.2 Prestanak važenja ugovora
Ugovor prestaje da važi kada korisnik dostavi vozilo, ključeve I dokumentaciju kancelariji firme SURPRICE SRBIJA. U slučaju saobraćajne nezgode ugovor prestaje da važi kada klijent dostavi kompletan policijski zapisnik. Do tog trenutka proteklo vreme će se računati kao zakup.
 

4. Plaćanje


Zakupac mora biti svestan troškova zakupa. Postoji mogućnost plaćanja kreditnom karticom (Visa, MasterCard). U slučaju plaćanja kreditnom karticom, Surprice je u obavezi da čuva u tajnosti podatke o kreditnoj kartici korisnika.
JA OVLAŠĆUJEM SURPRICE SRBIJA DA NAPLATI SA MOJE KREDITNE KARTICE:
4.1 Depozit
Depozit je obavezan I njegova visina zavisi od kategorije iznajmljenog vozila. On će biti realizovan:
1. U slučaju da korisnik uzme F.D.W (Potpuno osiguranje od štete) bez učešća, deposit će se koristiti samo u slučaju štete koju ne pokriva F.D.W (pogledajte pravila u paragrafu 6 “Osiguranje vozila u ugovoru”)
2. U slučaju da korisnik uzme C.D.W (Osiguranje od štete) deposit će se koristiti samo u slučaju štete ili kradje sa učešćem u iznosu od 450 do 1500 evra (pogledate pravila navedena u paragrafu “depozit” u ugovoru o zakupu).
3. U slučaju saobraćajnih prekršaja, saobraćajnih kazni I opomena dobijenih zbog nepoštovanja saobraćajnih pravila, na srpskoj teritoriji ili van nje.
Depozit se koristi u skladu sa objašnjenjem navedenim ispod:
4.1/a za korisnike CDW osiguranja za štete prouzrokovane od strane klijenta I u slučaju kradje u visini od 20% od celokupne vrednosti vozila (ne više od blokirane sume na kreditnoj kartici), I u slučaju kršenja pravila iz člana 7. U slučaju da nije došlo do štete, kradje ili prekršaja celokupan depozit će biti vraćen u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja vozila I provere policijske I državne baze podataka o mogućim prekršajima I kaznama.
4.1/b za korisnike FDW osiguranja u skladu sa članom 6.4 I 7

 

 

 

 

5. Zakonske obaveze, protokoli I procedure

Korisnik je odgovoran za sve saobraćajne kazne koje je dobio na teritoriji Srbije i van nje. U slučaju plaćanja depozita Kreditnom Karticom (Koja je validna I na kojoj postoje izvjesna stredstva), Surprice zadržava pravo da direktno naplati sve štete, kazne, takse za svaki prekršaj I sve ostale obaveze koje nisu plaćene od strane klijenta. U slučaju saobraćajne nezgode, nakon Policijskog uvidjaja korisnik je dužan obavijestiti predstavnike firme Surprice Srbija.

 

6. Osiguranje vozila

6.1 CDW podrazumijeva potpuno pokriće štete koja prelazi visinu depozita (u zavisnosti od grupe automobila), pokriće troškova kradje (80%).
6.2 CDW ne podrazumijeva: oštećenja prouzrokovana udesom, ogrebotine, gume, felne, oštećenja na donjem postroju vozila, stakla, oštećenje enterijera vozila, ogledala, štete nastale na parking mestima, oštećenja prouzrokovana požarom I ekspolozijom, udarom groma I prirodne nepogode, troškovi prevoza automobila od mesta nezgode do ovlašćenog servisa firme Surprice, I sve navedeno u članu 7. F.D.W (potpuno osiguranje od štete) osiguranje je opciono I ono se naplaićuje lokalno
6.3 FDW podrazumijeva: pokriće štete u slučaju saobraćajne nezgode I kradje, ogrebotime, ogledala, stakla, štete prouzrokovane na parking mestima , požar I eksplozije, udar groma I prirodne nepogode, gubitak ratkapni, oštećenje šasije, troškovi prevoza vozila sa mesta nezgode do ovlašćenog servisa firme Surprice
6.4 FDW ne podrazumijeva: ništa što je navedeno u članu 6.3 (FDW podrazumeva) u slučaju da korisnik ne dostavi policijski izvještaj u kome se navodi da korisnik nije u trenutku nezgode bio pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih hemijskih supstanci..
6.5 U skladu sa članom 6.4 korisnik je u obavezi da sačuva račune za gorivo I da ih da na uvid agentu prodaje u trenutku dostavljanja vozila. U vozilu, u trenutku vraćanja mora biti isti nivo goriva kao u trenutku preuzimanja. U slučaju da korisnik vrati automobil sa manjom količinom goriva u obavezi je da plati 1.6 evra/litar I 10 evra za uslugu. U slučaju da korisnik vrati vozilo sa većom količinom goriva firma Surprice to neće refundirati.

7. Saobraćajni prekršaji I kazne

Korisnik je dužan platiti vrijednost kazni za ometanje saobraćaja koje je primio u periodu trajanja najma, administrativne troškove I takse prouzrokovane istim. Takodje je duzan da plati sve kazne prouzrokovane nesavesnom voznjom, kao sto su parkiranje na zelenoj povrsini, trotoaru ili bilo koje komunalne prekrsaje koje moze napraviti. U tom slucaju kijentu se naplacuje komunalna kazne koju Surprice Srbija dobije od drzavnih institucija a u visini od 600 eur, plus administrativna taksa za postupanje po prekrsaju u iznosu od 40e. Pušenje u vozilima nije dozvoljeno, I ukoliko dodje do nepoštovanja ovog pravila, vrši se, uz naplatu kazne, dodatna naplata u iznosu od 40 evra. Korisnik će platiti 250 evra u slučaju gubitka ključa i 130 – 250 evra za oštećenje na gumama automobila (po gumi, u zavisnosti od grupe vozila). U slučaju gubitka registarskih oznaka ili dokumenatcije korisnik je dužan da plati 200 evra. Korisnik je dužan platiti sumu od 150 evra u slučaju oštećenja ili gubitka GPS uredjaja. Korsnik je u obavezi da plati sumu od 30 evra za svako flekavo sedište u vozilu koje nije bilo flekavo pri preuzimanju. Ukoliko je prednje sediste progoreno cigaretom ili drugim vidom vatre ili žara, korisnik je u obavezi da plati 150 evra po sedištu ili 600 evra ukoliko je u pitanju zadnje sedište.

 

 

8.Preuzimanje ili vraćanje vozila van radnog vremena

 

 

Preuzimanje ili vraćanje vozila van radnog vremena (20:30-08:30) biće dodatno naplaćeno u iznosu od 25 evra.
Peuzimanje/Vaćanje na dan Božića I prvog dana godine biće dodatno naplaćeno u iznosu od 10 evra.

NAPOMENA: Nakon što sam dobio informacije o ovih 8 (osam) pravila i o uslovima ovog ugovora, smatram ih razumnim i prihvatam ih.

SurPrice Srbija